31 december 2011

Frysta Löjor Till Salu

Har du ont om agn- eller betesfisk till trollingfisket? Jag har löja till salu, löjorna är styckfrysta och vacuumförpackade 10 st/pkt, och har alla fjäll kvar. Handlar du <500st kostar dom 5 kr/st, och >500st kostar dom 4 kr/st. Maila eller ring, nummer samt mail se nedan.


Joakim Sandgren Tel: +46 735 242 300
info@predatorfishing.se http://predatorfishing.se/

30 december 2011

SÄLJES | VMC trippelhulling - laxkrok för enkelflugor

En helt otroligt stark krok. 
Den bästa på marknaden när det gäller riktigt hardcore spinn- flugfiske efter lax.
Alla mina laxfiskekompisar använder den, och jag är inne på mitt fjärde år, och är grymt nöjd med den. Kroken är försedd med tre mikrohullingar istället för traditionellt en större. 
Det ger bättre krokningsegenskaper, och lättare hantering av fisken om den skall återutsättas. 
Kroken finns i storlek 2 & 4
100   krok kostar   350kr + ev. frakt
1000 krok kostar 3000kr + ev. frakt

Är du intresserad? Ring eller maila se nedan

Skitfiske på er!!

Joakim Sandgren Tel: +46 735 242 300
info@predatorfishing.se http://predatorfishing.se/

29 december 2011

Laxfisket vid våra kraftverksälvar är hotat - utsättningar av smolt ska stoppas! Är detta början på slutet vi ser?

Utsättningarna av odlad Östersjölax och ett fiske efter dessa på öppet hav och i kraftverksälvarna kan snart vara ett minne blott. Detta innebär i så fall att det är början till slutet för laxfisket i Dalälven, Ljusnan, Indalsälven och Ångermanälven med flera vattendrag. Åtminstone blir det så om alla önskemål i förslaget med avsändare Europeiska Kommissionen till Europaparlamentet och Rådets Förordning om upprättande av en flerårig plan för laxfisket i Östersjön går igenom. 

Planen hänvisar bl.a. till vetenskapliga utlåtanden från internationella havsforskningsrådet (ICES) som hävdar att vildlaxen i Östersjön befinner sig utanför säkra biologiska gränser med risk för genetisk utarmning. Årligen sätts det ut stora mängder (miljoner) odlad smolt i Östersjön och det är dessa i odlingskar uppfödda fiskar som kan påverka den vilda laxens genetiska integritet. Därför föreslås i planen att utsättningarna av odlad Östersjölax fasas ut. Men eftersom utsättning av lax för närvarande kan vara obligatorisk i vissa medlemsstater ges dessa en övergångsperiod på sju år efter förordningens ikraftträdande att avsluta utsättningarna. 

Om förslaget om stopp för fortsatta utsättningar blir en verklighet kommer botten att gå ur för det lönsamma och mycket populära laxfisket i betongälvarna som är beroende av utsättningar. Stugbyar, fiskecamper, sportfiskebutiker och inkomstbringade omkringverksamhet kommer då med största sannolikhet att mista livsnerven. Även det guidade trollingfisket i Östersjön kan förväntas få känna av förändringar i sitt laxuttag framgent. 

”Nya vetenskapliga rekommendationer indikerar att fritidsfisket av lax till havs har en stor inverkan på laxbeståndet, även om uppgiftskvalitén i detta avseende inte har en hög precisionsnivå. Särskilt fritidsfiske från fartyg som drivs av företag som erbjuder sina tjänster i vinstsyfte kan potentiellt stå för en stor del av fångsten av Östersjölax. Det är därför lämpligt för den fleråriga planens funktion att införa särskilda förvaltningsåtgärder för att kontrollera sådan verksamhet”. 

På laxmyntets andra sida finns de vilda självreproducerande laxbestånden. Enligt en handlingsplan som antogs vid världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 ska alla kommersiella bestånd återställas till nivåer som kan ge maximal avkastning senast år 2015, något som Europeiska Kommissionen nu tagit fasta på. Laxbeståndet i Östersjöområdets älvar ska i framtiden motsvara, om målet uppfylls, en nivå av smoltproduktion som ligger på 60-75 procent av älvarnas potentiella kapacitet. För Östersjöns vilda laxbestånd betyder det kort att alla vildlaxbestånd ska ges bevarandestatus och skyddas mot överfiske. Återhämtningen av vild lax ska sedan på lång sikt kunna ge ökade fiskemöjligheter av blankfisk till havs och i älvar. Turistfisket kommer då, i fritt forsande älvar, gå en laxfjällsblank framtid till mötes efter vild lax. I sammanhanget kan berättas att i upprättandet av planen för laxbeståndets utveckling nämns inget om de hindrande laxfällorna utanför älvmynningarna där vildlaxen leker. 

Stefan Nyström, Sportfiskarnas Generalsekreterare säger till Fiske För Alla: 
- Förslaget på upprättandet av ny fiskeplan som gynnar vildlaxens utveckling ligger i linje med förbundets framtidsvisioner om fiskrika vatten. Därmed inte sagt att utsättningarna av odlad lax tvärt ska stoppas. Eller om det ens kan stoppas. Det finns vattendomar att ta hänsyn till. Vildlax kontra odlad fisk är således inte en okomplicerad fråga. 

Thomas Thyr, ordförande för Ljusne Sportfiskeklubb anser däremot att strömfiske i kraftverkens skuggor ska och kan fortleva jämsides samtidigt som vildlaxen kan räddas. Det är faktiskt Sveriges i särklass mest besökta laxarenor - Älvkarleby, Ljusne, Bergefors och Sollefteå - vi talar om. Sammantaget omsätter turistfisket på nämnda platser drygt 50 miljoner kronor årligen. Att presentera ett förslag om upprättande av en flerårig plan för laxfisket i Östersjön är en sak, men att få den genomförd är en annan.

Detta är långt gånget - sista dagen för remissinlägg är den 31:a oktober

Text Björn Blomqvist


Joakim Sandgren Tel: +46 735 242 300
info@predatorfishing.se

21 oktober 2011

Protester mot laxkvoter

Världsnaturfonden protesterar mot att svenska regeringen inte tänker följa internationella rekommendationer om kraftigt minskade fiskekvoter för östersjölaxen.

 Läs mer...


Joakim Sandgren Tel: +46 735 242 300
info@predatorfishing.se

Regeringen tycks vara beredd att offra de sista strömmande vattnen i Sverige - Den sista forsen kan snart ha brusat klart

Bland annat hotas Skillerälven i Filipstads kommun. Den småskaliga vattenkraften måste ta ansvar för den biologiska mångfalden om den ska vara kvar i elcertifikatsystemet. Nyligen genomfördes en utfrågning i riksdagen om den biologiska mångfalden. En mångfald som nu hotas av den småskaliga vattenkraften. Helt i onödan! Regeringen håller på att begå ett historiskt misstag. Ett misstag som för alltid förstör naturen för kommande generationer. Det handlar om en oönskad konsekvens av handeln med elcertifikat. Systemet uppmuntrar nämligen utbyggnad av vattenkraft genom att småskalig vattenkraft ska vara certifikatberättigad och därmed ha rätt till stöd med skattepengar utan några som helst krav på motprestation. 

Om de orörda strömmande vattnen byggs ut, kommer den vilda laxen inte längre att kunna vandra upp i älvar och åar för att leka. En av jordens äldsta arter, den utrotningshotade ålen, kommer att försvinna i takt med att ål efter ål mals sönder i kraftverkens turbiner. Fisketurismen, en sällsynt möjlighet till tillväxt och sysselsättning, hotas.
Men det går att producera småskalig vattenkraft och biologisk mångfald samtidigt! Det krävs dock i så fall att de som producerar elen och får ta del av elcertifikaten, tar sitt ansvar för miljön.

Genom en liten lagändring skulle vi kunna få till fiskvägar förbi vattenkraftverk i upp emot tusen svenska vattendrag där det idag finns vandringshinder. Insatsen skulle dessutom inte kosta en krona för staten. Det ska, med andra ord, krävas en fungerande faunapassage för att kraftverksägaren ska kunna få stöd från elcertifikatsystemet. En faunapassage är en konstgjord åfåra där fisk och andra djur och organismer kan passera både upp och ned förbi kraftverket.
Det finns cirka 1 600 småskaliga vattenkraftverk där det idag är stopp för fiskens vandring. Genom vårt förslag skulle det bli lönsamt för energibolagen att på egen bekostnad bygga fiskvägar i de allra flesta av dessa vattendrag.

Utbyggnaden av vattenkraften får aldrig innebära att fiskbestånden i våra vatten utarmas. Det är dags för ansvariga politiker att ställa krav på elproducenterna. Ekonomisk enfald får aldrig tillåtas äventyra den biologiska mångfalden.

Stefan Nyström
Generalsekreterare
Sportfiskarna

Notis VF


Joakim Sandgren Tel: +46 735 242 300
info@predatorfishing.se

Öringens lekplatser återställs

Öringen i våra älvar har länge haft svårt att hitta bottnar att leka på, på grund av de ombyggnader som en gång i tiden gjorts för timmerflottningen. Men nu återställs bottnar i bland annat Vindelälven. Och åtgärderna för öringen tycks fungera.
Joakim Sandgren Tel: +46 735 242 300
info@predatorfishing.se

20 oktober 2011

Videoclip - U.S Fish and Wildlife Service continues to catch and move Thule Fall Chinook salmon above Condit Dam on the White Salmon River
Joakim Sandgren Tel: +46 735 242 300
info@predatorfishing.se

Videoclip - Big brownies on the fly
Joakim Sandgren Tel: +46 735 242 300
info@predatorfishing.se

Cabo San Lucas waters yield 746-pound marlin a day before start of big-money tournament

A 746-pound blue marlin was pulled from the waters off Cabo San Lucas on Tuesday, a day before the annual big-money Bisbee's Black & Blue marlin tournament was set to begin.

Read full post...


Joakim Sandgren Tel: +46 735 242 300
info@predatorfishing.se

Laxstatistik - Bjerkreimvassdraget slog Namsenvassdraget

Med 20,6 ton fångad lax och havsöring i år har Bjerkreimsvassdraget ryckt upp sig till en av Norges 5 bästa älvar. Närmaste rival Namsenvassdraget blev slagna med 1,2 ton.

Läs mer...


Joakim Sandgren Tel: +46 735 242 300
info@predatorfishing.se

Årets laxsäsong i norska Alta var sämre än fjolårets

Fångstatistiken från Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) visar att årets laxfiskesäsong var sämre jämfört mot fjolårets. ALI har registrerat 3.059 stycken fångade laxar i år. Förra året var det 3.779st. Årets 3.059 laxar vägde tillsammans 16.019 kilo, vilket ger en snittvikt på drygt 5,2kg. Fördelning enligt nedan:
  • Storlax: 1.082
  • Mellanlax: 445
  • Smålax: 1.532

Notis


Joakim Sandgren Tel: +46 735 242 300
info@predatorfishing.se

Vättern har fått 13 200 nya smålaxar

I Starbäck sattes det i förrgår ut 13 200 tvåsomriga smålaxar med en medelvikt av ca 100 gram styck. Således en höstutsättning. Det påstås enligt gamla utredningar framtagna av Per Nyberg (fd Fiskeriverket) att Vättern är en av få sjöar där höstutsättningar lönars sig i form av hyggliga återfångster. Av dagens utsättning var 1 300 fiskar märkta. Det är återfångst/rapport av märkt lax som ger indikation om utsättningen lyckats eller ej. 

 Notis Outdoor.se


Joakim Sandgren Tel: +46 735 242 300
info@predatorfishing.se

Fasta Läsare...

eXTReMe Tracker